Låt oss sköta er tvätt

Referenser

Våra kunder finns framför allt inom hotell- och restaurangbranschen och verkstadsindustrin. Här hittar du några expempel på företag som är våra kunder.

Hotell- och restaurangkunder

Ullinge, Gyllene Uttern, Eksjö stadshotell, Hotell Högland  och Sandsjö Wärdshus.

Verkstadskunder

Larms Maskin, Maskin och Truck, Olsbergs, Idab, Wamac, Schur, Turab m. fl.